B R A N D W E E R
Zuid-Limburg
Post Geleen
Klik op “Vind ik leuk” Als je
deze website leuk vindt!
Algemene voorwaarden Brandweer Geleen

Uitsluiting aansprakelijkheid
Brandweer geleen neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten
van foto's, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op
deze site. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is
nagestreefd, sluiten de webmaster en brandweer Geleen iedere aansprakelijkheid uit voor
onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van
informatie die op of via deze site beschikbaar is.


Copyright
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site dient als informatiebron,
waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders
dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en / of het printen
van een enkele hardcopy voor eigen gebruik.

Copyright foto's
Ook op de geplaatste foto's is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze
site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk, toestemming is verleend door
brandweer Geleen
Colofoon | Contact | Disclaimer | Website door SoHo 2011